Xsvl 05/02/2021 Một lao duy nhất bị bán bởi ba 999 SSD được trả lại
Cập Nhật:2022-06-09 09:24    Lượt Xem:96

Xsvl 05/02/2021 Một lao duy nhất bị bán bởi ba 999 SSD được trả lại

Dễ quá! Samsung 980 nhận lấy giao thức m.2 và nvme, cung cấp tốc độ đọc và viết của 3500mb/s và 3000mb/sXsvl 05/02/2021, gần như đạt tới đỉnh của giao thức pice3 Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!