Du Doan Xsmb 10/12 error_code:54001 error_msg:Invalid Sign
Cập Nhật:2022-06-12 08:08    Lượt Xem:138

Du Doan Xsmb 10/12 error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Dừng lại! 1: Comment 2:HHHHY+Hâu+ĐÓNG)/3; Comment 3: Comment 4:LLV(Lower,4; Comment năm: Comment 6:X(1-MA(Xu1,10) ('-2) Comment 7:X(1-MA(Xi1,10) ('-13; Comment 8:X(1-MA(Xu1,10) ('-13; Comment 9:=rút [Ủy ban Ban Điều tra dạng đôi] Comment 10: Comment 11:X(1-LLV(X(1,13)/LLV(X\\(1,50)*123; Comment 12:X(2-MA(Xu2,14)/0.125*AVEDEV(X(2,14) Comment Cho tới khi chúng ta gặp rắc rối. ('92) VÀ X'u 12h% 2lt; ('-45; Comment 14:=REF(X u 12,1; Comment Bốn năm: Comment 16: Comment 17:X(Xi3-MA(Xu3,13)/0.126*AVEDEV(X(3Du Doan Xsmb 10/12,15) Comment 18:X(1-MA(Xu1Du Doan Xsmb 10/12,12)/0.124*AVEDEV(X u,10) Comment 19:X(1-MA(Xl,1,11)/0.124*AVEDEV(X(1,8) Comment ♪ 20::CRASS(X u 18, (-200) VÀ X u 18% 2gt; Dphút(X tia 18 19% 2gt; Dphút(Xu19,1) 1.07 VÀ VOL% 2lt; Dphút (VOL,1)*0.6; Comment Name Comment 22:tù nhân(SIÊU-X u 21,2; Comment 23:MA(Xu22,24; Comment vậy là đủ rồi. Comment 25:? Name 24; Comment 26 Comment Báo động! Báo động! Báo động! Báo động! Báo động! 10 VÀ X 8 VÀ X Chín và đáp lại(X11=REF(X11,1)1) Và Lower% wolt; Comment 26 VÀ MA(VOL,3)% 2lt; MA(VOL,6; Comment Đó là những gì chúng ta cần làm. 10 VÀ X 8 VÀ X Chín và đáp lại(X11=REF(X11,1)1) Và Lower% wolt; Comment 26 VÀ MA(VOL,3)% 2lt; MA(VOL,6; Comment 29:=REF(Xu17,1)% 2lt;= ('170) Hay croSS(X(X(170)) Hay Hay Hay [BAMES-MA (BOMES,13)/MA(BOMES,50)*100% 2lt; ('6) VÀ RED(ĐÓNG,1)/REF (ĐÓNG,2)% 2lt; 0.945 and cloe/đáp (ĐÓNG,1)% 2gt; 1.25 và bù Dphút (VOL,1) VÀ KHÔNG (closing/ref (closing,1)% 2gt; 1.09899; Comment ♪ 30::CRASS(X chúng ta 11,1.5) VÀ X ♪ ♪ 20 VÀ X ♪ 9 VÀ X 10 VÀ X 8 VÀ MA(VOL,3)% 2lt; MA(VOL,6) VÀ Lower% 2lt; Comment 26; khi trò chuyện tách rồng: nếu (x\\phụ29 hay x*, 30,1.5,0), màu nhiệm, linedễ dàng; Tấn công Lý Tiểu Long 27 OR X 8,COLORROR,LINCOLICK2; Bruce Lee: nếu (thập giá (x 11,1 1 3 VÀ X 7 VÀ X Cho tôi biết bao nhiêu Chín và đáp lại(X11=đáp(X,1,1)1) VÀ MA(VOL,5)% 2lt; MA(VOL,11,0 Thiên tianl: nếu (x u% 2lt;=('0.45) và X u 5% 2gt;= ('0 Open and ref(CONT(closing% 2lt;Open,2)=2,1) VÀ MA(VOL,12)% 2lt; MA(VOL,24) A lô lô lô lô lô lô lô lô lô Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.