Sự thay đổi cổ phiếu và cổ đông của Ngân hàng Nanjing đã được chấp thuận, vì nó liên quan đến sự tăng cổ đông lớn nhất
Cập Nhật:2022-05-21 19:15    Lượt Xem:184

Sự thay đổi cổ phiếu và cổ đông của Ngân hàng Nanjing đã được chấp thuận, vì nó liên quan đến sự tăng cổ đông lớn nhất

The Bank of Nanjing công bố rằng đã nhận được câu trả lời từ Cục điều hành luật quốc gia của Trung Quốc Điều phối ngân hàng và bảo hiểm về sự thay đổi cổ phiếu và khả năng cổ đông liên quan, và đồng ý với kết quả cổ đông của BND Paribas. Theo thông báo của

thì BND Paribas là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Nanjing. Vào cuối tháng mười đôi, BND Paribas và Bank of Paris (QFII) s ở hữu chung.\