Dự Đoán Xổ Số Vip Nhà của cư dân bị ngập nước do lượng mưa lớn, và Sở cứu hỏa Thanh Nhất tổ chức chuyển nhượng qua đêm.
Cập Nhật:2022-06-22 06:50    Lượt Xem:81

Dự Đoán Xổ Số Vip Nhà của cư dân bị ngập nước do lượng mưa lớn, và Sở cứu hỏa Thanh Nhất tổ chức chuyển nhượng qua đêm.

Gần đây, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước ở thành phố YingdeDự Đoán Xổ Số Vip, vùng Thanh Vân, vùng Guangdong, và một số nhà dân bị ngập. Vào buổi tối tháng Sáu 20 để đảm bảo an to àn cho người dân sống và tài sản của mình, Sở cứu hỏa Thanh Nhất đã tổ chức dân ở Wan gbu, thành phố Yingde chuyển đi đêm. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!