Khoa học và công nghệ có thể làm gì để giải quyết vấn đề bồi thường bảo hiểm?
Cập Nhật:2022-05-23 07:17    Lượt Xem:69

Khoa học và công nghệ có thể làm gì để giải quyết vấn đề bồi thường bảo hiểm?

Đây là trung tâm của dịch vụ bảo hiểm, trực tiếp liên quan đến ý thức mua sắm của người tiêu thụ. Tuy nhiên, có một số điểm đau đớn trong dịch vụ bồi thường đòi hỏi, như thời gian ký ức lâu dài, nhiều vật liệu cung cấp, các thủ tục phức tạp, vân vân. Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức đã cố gắng cải thiện hiệu quả việc xử lý các yêu cầu bằng cách trao quyền khoa học và công nghệ. The phóng viên tài chính và kinh tế đã học được rằng những s ản phẩm bảo hiểm y tế tốt được ký bởi PICC Y sẽ được kết nối với dịch vụ bồi thường bảo hiểm, và hơn 90. của trường hợp đòi bồi thường có thể thực hiện yêu cầu khẩn cấp hai ngày. [1} Tại buổi họp truyền thông vài ngày trước, Cai liming, bộ trưởng bộ phận bồi thường bảo hiểm y tế Bình An, nói rằng ba điểm đau đầu của việc bồi thường bảo hiểm bao gồm sự không thể hiểu được lý do tại sao các công ty bảo hiểm từ chối bồi thường; Khách hàng không thể cung cấp những tài liệu yêu cầu của công ty bảo hiểm và mặc dù thời gian ký giải quyết yêu cầu của hầu hết các công ty bảo hiểm đã rất nhanh, nhưng thời gian tổng quát của một số trường hợp phức tạp, đặc biệt những trường hợp cần điều tra, vẫn chậm chạp. Những điểm đau này luôn bị các khách hàng bảo hiểm chỉ trích. Công nghệ có thể là một trong những biện pháp giải quyết vấn đề. Ngày tháng đôi, s ản phẩm của hãng bảo hiểm y tế có liên quan đến dịch vụ bồi thường bảo hiểm an ninh, và hơn 90. của các vụ đòi hỏi có thể được bồi thường nhanh hai ngày. Một lượng rất nhỏ các yêu cầu đòi hỏi được điều tra, một khi đã quá giới hạn yêu cầu được hứa hẹn, bảo hiểm sức khỏe và thuốc sẽ bắt đầu dịch vụ khẩn cấp cho người dùng có thẩm quyền. Những sản phẩm gần 30... đã được kết nối với hồ sơ xin việc của Anxin! 1!!!! Fang Young! Người chịu trách nhiệm công nghệ sản xuất và bồi thường. Nói rằng trong việc bồi thường bảo hiểm, bảo hiểm, như là một môi trường đại diện, sẽ hợp tác động với các công ty bảo hiểm để nâng cao kinh nghiệm khách hàng. Ví dụ, khách hàng muốn giải quyết các yêu cầu nhanh chóng, nhưng họ thiếu kiến thức y học và không thể đứng dậy nhanh chóng. Do đó, trong quá trình này, chúng t ôi tận dụng sự hiểu biết về kinh doanh và khả năng khoa học và công nghệ tích lũy trong việc xử lý các hóa hóa chứng cáo để giúp khách tăng hiệu quả cung cấp tài liệu. Về khoản bồi thường nhanh, bảo hiểm kiến sử dụng công nghệ để giúp đỡ các công ty bảo hiểm. Ví dụ, nhiều công ty bảo hiểm đã thuê đến PA (quản lý người thứ ba) để trích xuất chi tiết chi tiết chi tiết chi tiết chi tiết chi phí bảo hiểm y tế và hóa đơn. trước đây, người ta phải trích dẫn họ qua đường truyền từ những bức ảnh, mất rất nhiều thời gian, và có thể có nguy cơ tiết tiết tiết tiết tiết riêng tư cá nhân. Sau khi công nghệ được bật, họ có thể sử dụng công nghệ tương ứng nhận nhận nhận vật có tính ảnh về quang, Và sự tích tụ khả năng trong các hóa đơn điện tử, cung cấp thông tin cơ cấu trúc tốt hơn và nhanh hơn, để các công ty bảo hiểm hậu trường có thể nhận được bồi thường nhanh chóng. Một tác phẩm bảo hiểm gần 30m của bốn công ty bảo hiểm có liên quan đến dịch vụ bồi thường an to àn của công ty bảo hiểm chống trầm trọng, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác. Mảnh ghép này được gửi cho báo chí Bắc Kinh