Xshg 26/3 Sức mạnh Shenma đã rõ là nó không liên quan đến lithium và những tin đồn khác, đề xuất bốn rủi ro.
Cập Nhật:2022-07-01 06:01    Lượt Xem:119

Xshg 26/3 Sức mạnh Shenma đã rõ là nó không liên quan đến lithium và những tin đồn khác, đề xuất bốn rủi ro.

One lưới toàn diện (toàn cầu) phát hành kênh 8, sức mạnh Shenma đã đưa ra thông báo về sự thay đổi giao dịch chứng khoán và liều lĩnh bất thường tối qua. Công ty nói rằng gần đây, nó quan tâm tới tin đồn thị trường rằng công ty có kế hoạch đầu tư vào một dự án 1200ton/ year BDO, và tin đồn sai trái rằng công ty liên quan đến cao su nitric, pin lithim v. Theo kiểm tra nội bộ của công ty, những tin đồn trên đây không đúng. công ty đã không khởi động dự án BDOXshg 26/3, và sản phẩm cao su nitric được phát triển bởi công tyXshg 26/3, chủ yếu dùng đệm cao su cho các thiết bị năng lượng, nhưng chưa được sử dụng trong thời gian này. Nó cho ta biết rằng công ty này thực sự chỉ tham gia vào việc nghiên cứu này và buôn bảo mộ độ thoát mạng bên ngoài của một loài khủng bộ a bộ tốc điện thoạng bộ năng, bộ đồn thoạng của đường báo chuyện chuyện chuyện và ba In 2021, UHV s ản phẩm đã được tính toán bởi 7.69. trong số thu nhập hoạt động của công ty, và những sản phẩm UHV đã được tính toán một phần tương đối thấp, mà sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động hiện tại của công ty. The company chỉ ra bốn rủi ro. Ngoài phần nhỏ s ản phẩm UHV liên quan đến thị trường, cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể gần đây, với sự tăng tích lũy của gần 97.2. trong suốt tám ngày liên tiếp, và giá cổ phiếu gần như đã tăng gấp đôi. Hệ s ố P/ E của cổ phiếu công ty cũng ở mức cao. tỉ lệ P/ E mới nhất đã đạt tới mức 102.87, còn cao hơn cả tuần hoàn của công ty.78. Thêm vào đó, ở 2021 và phần tư đầu tiên của 2022 không ít s ự ảnh hưởng của giá nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu hàng loạt, nguồn lợi nhuận tổng hợp của công ty giảm đi một phần nào đó. Ngày gần đây, một số cổ phiếu khái niệm UHV đã nhận được sự chú ý tài chính. Quyền năng thần vừa được đẩy ra khỏi ban thứ bảy, chủ yếu là do tin đồn công ty tham gia vào dự án UHV và dự án BDO. Theo như tin tức, Mạng lưới State đã nói trước tháng này rằng đầu tư vào lưới điện ở 2022 đã hơn 500tỉ yuan, và đã đạt đến độ cao nhất. Theo như dự án nghiên cứu của chứng khoán Guojin, đầu tư vào lưới điện (UHV) sẽ vượt quá mong đợi bằng cách đóng vai trò điều khiển ngược tuần hoàn của sự tăng trưởng ổn định cộng tác với việc xây dựng căn cứ Fenway. Description