Thong Ke Xsmb.Net Hai sự tăng cao cố định đã thất bại, và cổ đông chủ của công ty chứng khoán này đã khởi động cuộc tấn công thứ ba.
Cập Nhật:2022-07-05 07:22    Lượt Xem:138

Thong Ke Xsmb.Net Hai sự tăng cao cố định đã thất bại, và cổ đông chủ của công ty chứng khoán này đã khởi động cuộc tấn công thứ ba.

The control cổ phần của công ty chứng khoán này đã khởi xướng phần tăng cố định lần thứ ba. Những cổ phiếu Jinlong gần đây đã ra một kế hoạch tăng cường cố định, kế hoạch quyên góp 3 Những cổ phần Jinlong đã cung cấp những kế hoạch cố định để tăng trưởng tương tự, nhưng chưa có tiến triển nào lớn vì những yếu tố như thay đổi trong môi trường thị trường. So với kế hoạch tăng trưởng cố định lần đầu tiên được tiết lộ ở 2020, tầm cỡ của vòng gây quỹ này đã bị giảm đi hơn 90triệu. Theo như thiệt mạng, cổ phiếu được ghi là cố định sẽ giúp công ty đạt được điều kiện tiêu chuẩn như kích thước của công ty làm cổ đông chủ quyền của các công ty chứng khoán toàn diện trong vòng năm năm được quy định bởi sự quản lý cổ phiếu của các công ty chứng khoán. Những quy định liên quan cho thấy nếu các công ty chứng khoán hoạt động với đòn bẩy, thì các cổ đông chủ quyền nắm quyền ít nhất phải đạt tới ngưỡng cửa của tài sản tổng thể chưa đến 50tỉ yuan và tài sản lưới chưa đến 20tỉ yuan. Từ cuối năm ngoái, số tài sản tổng của Jinlong cổ phiếu là 98 tỷ. Thứ ba để gây ra một tăng cường cố định (3) (0) gần đây, cổ phần Jinlong tuyên bố rằng nó dự định s ẽ không cấp nhiều hơn 24 triệu cổ phần với giá tăng cố định của 12.17 yuan (chứng khoán) với giá cấp hàng tháng của 12.17 yuan (cổ phần), nó được dự kiến nâng cao 3.93 tỷ yuan. Mục đích của việc gây quỹ là trả lại tiền vay của công ty và bổ sung cho vốn lao của công ty. Nó rất nguy hiểm, động vật tại... là Giáo Phương, vợ của người điểm có thực sử kiểm Yang Zhivago, người sẽ đăng ký tiền. Nếu tăng cố định thành công, Dương Chí Ma thực sự sẽ không thay đổi, và Gia Minh Lượng sẽ được thêm. Đây là kế hoạch tăng trưởng cố định thứ ba của Jinlong trong những năm gần đây. Do các yếu tố như thay đổi môi trường thị trường vốn và cơ hội tài chính cuối cùng vẫn chưa đạt được sự tiến bộ nghiêm trọng. vì vậy kế hoạch tăng trưởng cố định này đã hết hiệu lực và đã hết hiệu lực. The phóng viên chú ý rằng hai kế hoạch tăng cường cố định không thay đổi nhiềuThong Ke Xsmb.Net, ngoại trừ các thay đổi trong giá phát hànhThong Ke Xsmb.Net, các quỹ được tăng và các yếu tố khác. Nói ra, thực ra, kế hoạch có thể giải tăng Châu Minh Lượng hơn ba tỷ đa đã xuất hiện ngay từ tháng Tám 2020, và cuộc giải tăng đầu tiên được ban ra với một cái giá muộn 47th yuan / share, rising 3.506 tỷ yuan. So với số đó, cuộc gây quỹ thứ ba giờ đã hơn 300 triệu giảm. Chỉ trong sự sắp xếp thay đổi các bộ điều khiển thực sự, kế hoạch tăng cường cố định đầu tiên khác với hai cái cuối. Lúc đó, người điều hành có thể là Yang Zheio và cổ đông nắm quyền của thế kỷ mới đã cam kết từ bỏ quyền bầu cử nếu cam kết có hiệu quả, Zhu Fenglia sẽ tiếp tục trở thành cổ đông thực sự của công ty. Nó làm vậy mà, nó đã gây ra nhiều tranh luận trên thị trường, và Jinlong liệu có một số vấn đề từ hình ảnh của hắn, những điều khác đều khách hợp. Hay là Yang Zhimao và Zhu Fenglia đã hành động đồng hành trong quá khứ và bây giờ; Nếu không chấp nhận đợt tăng cố định, quyền bầu cử sẽ tự động được khôi phục lại, cho dù nó được coi là một cuộc mua bằng thầu, v.v. Theo dự án thì thời gian tiết lộ trước kế hoạch không công khai là dài và tình hình đã thay đổi. cổ phần Jinlong sẽ bị hủy vào tháng Sáu 2021. Một số nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về nền tảng tương tác, chủ yếu quan tâm đến tiến trình tăng cố định và có cung cấp các tài liệu ứng dụng quy định hay không. Những ngày tháng gần đây, chứng khoán môi giới và chứng khoán tương ứng đã không được tốt và tiếp tục giảm đi. Kể từ nửa thứ hai của 2021, giá cổ phần thường thay đổi giữa 14 yuan và 17yuan. Tháng Tư năm nay, giá cổ phiếu đã xuống dưới 12 yuan. Cuối cùng, giá cổ phiếu đã tăng lên và tăng lên lên lên đối với 17 Yuran, sau sự nổi dậy mạnh mẽ của các công ty chứng khoán vào tháng Sáu. Điều tốt nhất cho những cổ đông chủ quyền điều hành của những công ty chứng khoán to àn diện vẫn chưa được quyết định... cho thiệt mạng. Đầu tiên là kiểm soát tình hình tài chính của công ty, và thứ hai là đáp ứng các điều kiện đào tạo như cổ đông chủ quyền điều hành của các công ty chứng khoán toàn diện. Dễ dàng biết rằng nguồn gốc tài khoản do Jinlong dùng để mở rộng kinh doanh chủ yếu là nhờ vay mượn từ các tổ chức tài chính hay phát hành trái phiếu công ty, và công ty có tỉ lệ bảo hộ cao. Dựa trên dữ liệu, ở kết thúc tháng Một, 2020 và 2021, là số cổ phiếu do thiệt mạng dựa trên tiêu chuẩn đã được ghi là 80.88=., 77.36 và 74.86. và số sản phẩm sau đó là 63.2=. và 62.39. Những cổ phiếu thực s ự được ghi lại là nếu quỹ đã được thu hồi của sự tăng cố này đã có mặt, giả sử rằng số lượng lớn các quỹ đã được tăng là 3.93 tỷ yuan, tỉ lệ chịu trách nhiệm về sản phẩm tập hợp của công ty sẽ bị giảm từ 74.86. với khoảng 42.88=, và tỷ lệ trách nhiệm về sản phẩm của công ty mẹ sẽ bị giảm từ 69=. v. v. v.55. Tuy nhiên, cổ phiếu của Jinlong muốn gây quỹ bằng s ự đề nghị không công khai này để nâng cao kích thước tài sản của công ty. Điều này sẽ giúp công ty có thể đạt được những điều kiện đào tạo như kích thước cổ phiếu của công ty như cổ đông điều khiển của công ty chứng khoán toàn diện trong suốt thời gian qua được xác định trong quy định về Quản lý cổ phiếu của công ty chứng khoán và điều lệ hỗ trợ của nó. Hiện tại, cổ phiếu Jinlong kiểm soát chứng khoán của nhà Tần và cũng là cổ đông chính của các chứng khoán Dongguan. Ngày đầu tháng Sáu, Ủy Ban điều hành chứng khoán Trung Quốc (Đảm bảo an ninh quốc gia) ban phát hành điều hành cổ phần và điều luật hỗ trợ cho các công ty chứng khoán lần đầu tiên, và đưa ra yêu cầu quy định số lượng về kích thước của cổ phiếu của các cổ đông điều hành và cổ đông lớn của các công ty chứng khoán. Theo như câu hỏi của một báo cáo, nếu các cổ đông điều khiển của công ty chứng khoán to àn diện không đáp ứng được yêu cầu của công ty chứng khoán, s ẽ được cung cấp một thời gian qua năm năm. Nếu họ không đáp ứng được yêu cầu trong thời gian vừa qua, thì công ty chứng khoán sẽ không tiếp tục thực hiện thao tác cổ phiếu cổ phiếu thông thường như là môi giới chứng khoán, ý kiến đầu tư chứng khoán, chứng khoán được ký và lời khuyên, nhưng họ không tiếp tục thực hiện các dẫn dẫn xuất về đạo chứng khoán. Thị trường sản xuất chứng khoán và những doanh nghiệp rủi ro cao, tức là công ty chứng khoán to àn diện cần được biến thành một công ty chứng khoán chuyên nghiệp. Theo quy định mới của các công ty chứng khoán, là cổ đông lớn nhất và cổ đông chủ lớn của các công ty chứng khoán, thì cần phải đáp ứng yêu cầu tương ứng kinh nghiệm thực hiện các công ty tương ứng tài chính với điều khoản kinh doanh của các công ty cổ phiếu. Nếu kinh doanh của các công ty chứng khoán có động lực lớn và có mối đe dọa chéo giữa nhiều công ty, cổ đông lớn nhất của họ. Các cổ đông chủ quyền kiểm soát cũng phải có những điều kiện như thế này: 3.0.1) lợi nhuận liên tục trong vòng ba năm qua, và không có tổn thất chưa phát sinh; Trong vòng ba năm qua, tín dụng dài hạn vẫn còn ở mức cao, và các biểu đồ về quy mô, thu nhập, lợi nhuận, cổ phần thị trường, v.v. đã nằm trong hàng đầu của ngành này. The đêm Kiểm soát cổ động viên của

cũng phải có những điều kiện như thế này: 3

1) The total activity can be less than 50tỉ yuan, and the net activity can be less than 20tỷ yuan; Ban đầu, phần chính còn lại, và kinh doanh chính đã có lợi nhuận trong năm qua. Tuy nhiên, vào cuối 2021, số tài sản tổng của cổ phiếu Jinlong là 20.873 tỉ yuan và tài sản lưới là 3.291 tỉ yuan. Những cổ phiếu Jinlong đã trả lời trên nền tảng giao tiếp của nhà đầu tư rằng nó tự tin sẽ giải quyết dần vấn đề kích thước của công ty như cổ đông chủ quyền của các công ty chứng khoán to àn diện trong vòng năm năm năm được xác định trong những điều khoản hỗ trợ. Nói ra, ra, ra, rạch sử thống, sử chỉ huy: động đạn