Lô Gan Bình Thuận Công thức chọn kho của con quỷ dữ liệu về tỷ lệ thành công
Cập Nhật:2022-07-12 08:05    Lượt Xem:76

Lô Gan Bình Thuận Công thức chọn kho của con quỷ dữ liệu về tỷ lệ thành công

The demon stock rising [daily] thành công test

2} số lượng kho thử: 4881=$

nhất được tín hiệu thành công gởi: 17062 success sign: 10862 thiếu tín hiệu: 5881l}tín hiệu chưa hoàn thành: 223(1)Lô Gan Bình Thuận

phát tín hiệu phát ra nhanh: 73.51=$Tỷ lệ thành công trung bình: 67=.=$05Lô Gan Bình Thuận

2}Lợi nhuận tổng trung trung bình: 171.61 185.08 Name Giá trị trung bình tối thiểu ghi nhận lợi nhuận 2 trung bình: 139.63=% 2nbsp; Mức thu nhập tối thiểu 2.65=.=.= (c-III (L, 125). [HHM (h, 125) -III (L, 125) [L, 125)] ...? VAR5:SIM(VAR4,34,1; Hướng dẫn giữa: Hướng dẫn giữa tăng lên: = (xu hướng giữa dòng tố -trọng trọng tài (xu hướng giữa dòng, 1) Không Năm bộ trung bình: = (MA (C, 5) -trọng (MA (C, 5), 1) Không Mười lít trung bình: = (MA (C, 10) -trọng (MA (C, 10),Xổ số Hà Nam 1) Không VAR6:2*C+H+L)/4; VAR7:LLV(L,27) VAR: Chiến dịch: =ma] Độ:ma (0.68*Trọng tài (thao tác, 1) +0.382* thao tác, 3; Chuyển động: =nếu (thao tác% 2gt; =) xu hướng và năm lít trung bình và mười lít trung bình và xu hướng trên đường 2Cám; 0,1,0,0; Trao đổi file [ON TV]: BAS1:C-MA(C,6) BAS2:C-MA(C,12) BAS3:C-MA(C,24) BAS:(BAS1+2*BAS2+3*BAS3)/6; Kiểm soát: Tỷ lệ Quỷ tăng lên: nếu (mua=8 và đếm (Guali% wolt;-12,10)% 2gt= 1,10,0; Description Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.