Nam Mo Thay Cong An [Tin] CNNC-titan: Ký một hợp đồng hợp tác chiến lược để xây dựng một chuỗi công nghiệp chuyên dụng dự trữ năng lượng lượng từ nòng nọ
Cập Nhật:2022-07-13 07:40    Lượt Xem:125

Nam Mo Thay Cong An [Tin] CNNC-titan: Ký một hợp đồng hợp tác chiến lược để xây dựng một chuỗi công nghiệp chuyên dụng dự trữ năng lượng lượng từ nòng nọ

CNNC-titan dioxide (0021-45.S) thông báo vào buổi chiều tháng Bảy 7 là công ty đã ký một hợp đồng hợp tác chiến lược với Tứ Xuyên weilide Energy Co. Lt. the two parts involved to carrying out a toàn and in-worn into the whole vanadium flow pin Storage luận, establish a a long-terminal stairs the national long-terminal Energy Storage card, and make tích cực to the national two carbon. Theo thông báo này, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng Gansu Zetong weilide Co., Ltd. in Baiyin City, mà kinh doanh chính là sản xuất to àn bộ hệ thống dự trữ năng lượng luồng vanadiumNam Mo Thay Cong An, và đầu tưNam Mo Thay Cong An, phát triển và hoạt động của các nhà máy cung cấp năng lượng và năng lượng dự trữ; Đồng nghiệp của Gansu Zetong weilide vanadium material Co., Lt. Its main active is the production of vanadium điện giật, the explore and mining of vanadium resources, the compreently Application and development of vanadium resources, and the smiling, development and using of observational Metals of Vanadium mines. The joint active company establised by

Company and weilide is to account fully extensive Application and production of vanadium điện giật, extensive the chain and sung the chain, and built the whole công nghiệp chain of vanadium flow pin Storage of energy. Nhiệm vụ của cả hai phía là hoàn to àn tận dụng nguồn lực, công nghệ, vốn và những ưu điểm khác nhau để thực hiện một sự hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực dự trữ năng lượng cung cấp từ pin vanadium. Tập tin này được ghi lại... là một quyết định của công ty dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh tương lai, theo kế hoạch tổng hợp của công ty xây dựng một nền kinh tế hình tròn xanh lá cây, có ảnh hưởng tích cực đến s ự phát triển kinh doanh năng lượng mới của công ty, và đặt một nền tảng vững chắc cho dự án xây dựng sau đó của công ty trong dự án xây dựng một nền kinh doanh hình tròn sulfur-mi-mi-ni-sét. để thực hiện các yêu cầu triển khai nhiệt quốc gia về nhiệt độ carbon và sự trung hòa carbon, và đạt được một phát triển bền vững và chất lượng cao, công ty lấy kinh doanh chính của CO2 làm trung tâm, quanh khái niệm thăng tiến dọc và rải rác ngang, xây dựng một chuỗi công nghiệp tập hợp kim loại sắt huỳnh quang trong nền kinh tế vòng kinh tế, tập trung vào bốn lĩnh vực kinh doanh: nguồn, công nghệ hóa, vật mới và năng lượng mới, và cam kết trở thành một công ty công nghệ cao cấp hàng đầu của năng lượng và nguyên liệu mới ở Trung Quốc. (Toàn cảnh)