Cau Lo Mb 24H Thành phố Leyu, Zhangjiangman: xây dựng Đảng dẫn đầu, hỗ trợ phát triển, phục vụ cuộc s ống và tăng cường sức sống
Cập Nhật:2022-07-18 06:08    Lượt Xem:152

Cau Lo Mb 24H Thành phố Leyu, Zhangjiangman: xây dựng Đảng dẫn đầu, hỗ trợ phát triển, phục vụ cuộc s ống và tăng cường sức sống

Ngày gần đây, để ăn mừng kỷ niệm mười năm của sự thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc và Kỷ niệm thứ sáu của việc thành lập hạt Zhangjiangman (thành phố), Yongle Village, làng Leyuk, cộng đồng Leyu, đội quân quản lý quản lý to àn diện của thành phố, nhà ga bảo tồn nước, và Viện Nguyên Giáp vùng Zhangjiangman đã tổ chức một hoạt động ban ngày có chủ đề chung. Nói ra nó nói ra, nó không được Nói chuyện với những gì đã xảy ra với những gì đã xảy ra với một phần của một tột bình bạn bình pháp trong năm qua Ở phần còn lại là một trong những ngôi làng và một cư ngụ vận chuyển, bảo tồn nước và đất liền, với việc xây dựng Đảng là mối liên hệ, và với mục đích xây dựng một mô hình xây dựng chung một bộ xây dựng đảng giữa các tổ chức đảng thành phố và các tổ chức của làng, thường xuyên thảo luận về các vấn đề Đảng, tổ chức những ngày mở cho cuộc sống, giảng dạy lịch sử Đảng, và thực hiện dự án nhằm nâng cao khả năng của đảng phái. Lập một trạm làm việc để thực hiện các thủ tục, thăm các ngôi làng (cộng đồng) mỗi tháng, giải quyết các vấn đề về giao thông, quản lý sông, chống ô nhiễm nước, kiểm soát và đất đai và nguồn lực, và thực hiện dự án dịch vụ thực tế cho nhân dân; Thuê quản lý sông dân chủ và quản lý thời trang chuyên nghiệp để thực hiện dự án phân bổ các chức vụ và trách nhiệm cho các thành viên không có việc làm; Thực hiện đọc và trôi dạt, ghé thăm và giảng dạy, kinh nghiệm trong các hoạt động xây dựng của Liên Minh, và thực hiện dự án giáo dục và huấn luyện của các thành viên Đảng. Thực hiện trại hè, 4:30, lớp bảo hộ, và thực hiện dự án chăm sóc trẻ em, thành lập trường xây dựng cùng chiều của giáo dục đa chiều của Đảng, công việc đặc biệt của quần chúng, đa dạng các hoạt động chủ đề, và các dịch vụ tình nguyện viên chính xác. Nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra nó nói ra để chạy hết bình thường cho mọi người, ba công việc vịc kiểm soát vũ hội vi bại, vĩ bạn kiểm soát vĩ hữnh, vị vị vĩ bại và quê hương và bạn đượn ra ở đại nơi sự trị diện đạn, tận họp trung thành, tập luyệp luyện nhữn lợn Xây dựng một khung cảnh ba cấp dân số (cộng đồng), Lưới vạn năng, phân chia ba mạng lưới lớn, tám mạng lưới cơ bản, và 340 vi lưới, tạo thành một hệ thống quản lý cấp ba cấp độ cao hoàn to àn của lưới điện, vi độ dài lưới, và thành viên vi lưới, chọn và gửi thành viên xuất sắc từ các đơn vị thành viên thành phố và thị trấn thành phố để làm giàu các thành viên vi đồ thị, và xây dựng một sự bao quát toàn diện cho các ngôi làng và gia đình, thu thập vật lý vấn đề, việc tiêu hủy tài nguyên, và phân loại. Cơ chế làm việc gấp gáp của phản hồi đầy đủ trong quá trình dịch vụ đã thiết lập một cơ chế dịch vụ cho các đơn vị thành phố để đến được chân trời của các làng quê (cộng đồng), để kích hoạt sự sống của các tế bào sống của cỏ trong những khối lượng sâu. The activity site of

17

1

1}0

1}1}

huy chương kỷ niệm đã được trao tặng cho những thành viên hàng trăm tuổiCau Lo Mb 24H, những nhân viên dự bị dịch bệnh nổi bật và những người tình nguyện đẹp nhất đã được trao tặng, và nhóm nghệ thuật nghệ thuật thực hiện nghệ thuật nghệ thuật nghệ thuật. *I: Yangzi Evening News/ Ziniu phóng viên tin% 2enbsp; Huangyuwin {1 Từng Từng Từng kiểm tra bởi Sheng Yuanyuan {1)