X0 S0 Mien Bac Việc xây dựng nhà kho lạnh và nhà quản lý mới ở nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp đã đi vào làn sương mù
Cập Nhật:2022-07-18 09:08    Lượt Xem:68

X0 S0 Mien Bac Việc xây dựng nhà kho lạnh và nhà quản lý mới ở nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp đã đi vào làn sương mù

*0: Bắc Kinh, July 16 (ký giả Chen Chen Chen) nhà báo từ Bộ Ngoại giao nông nghiệp và vùng nông thôn đã học được rằng việc xây dựng các cơ sở hóa hóa hóa hóa dây chuyền lạnh để trữ và bảo tồn sản sản nông nghiệp đã được thực hiện trong hơn hai năm, và việc xây dựng các cơ sở kho lạnh và bảo tồn ở nguồn gốc nông nghiệp đã có những tiến bộ thuận thuận thuận thuận thuận và đạt được kết quả từng thời kỳ. Chính phủ tập trung vào những khu vực sản xuất lớn nhất của sản phẩm nông sản phẩm và những khu vực thuận lợi của những sản phẩm đặc trưng, đã hỗ trợ cho sự nghiệp của hãng nông nghiệp, nông nghiệp gia đình và các tổ chức kinh tế chung để xây dựng nhà kho lạnh và nhà dưỡng mới trong khu vực sản xuất theo cách đầu tiên xây dựng và sau đó bồi thường, và hỗ trợ to àn bộ hạt để thúc đẩy, với một khả năng dự trữ thêm nhiều hơn 12triệu tấn. đầu tiên, có một bố trí cho việc xây dựng cơ sở. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành một kế hoạch năm thứ mười bốn cho việc phát triển các hệ thống hóa dây chuyền lạnh, bố trí thiết kế tất cả các dây chuyền cho mạng lưới hậu cần hàng nóng. Bộ nông nghiệp và vùng nông thôn đã chuẩn bị và phát hành một kế hoạch quốc gia xây dựng một hệ thống hóa dây chuyền lạnh cho việc bảo quản và bảo vệ sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ mười lăm năm, và đã đề nghị xây dựng một hệ thống hóa dây thép lạnh trong các khu vực sản xuất có mạng lưới và năm hỗ trợ. Hơn hàng chục tỉnh (các vùng tự động và các đô thị) đã vạch ra kế hoạch liên quanX0 S0 Mien Bac, thành lập một sơ đồ thiết kế cho việc phát triển các hệ thống hóa dây chuyền lạnh của các sản phẩm nông nghiệp trong kế hoạch năm thứ mười bốnX0 S0 Mien Bac, được kết nối từ trên xuống dưới và được phát triển to àn bộ. Thứ hai, đầu tư tài chính rất mạnh. Tổng bộ hơn mười tỷ yuan từ chính phủ đã được phân bổ để hỗ trợ xây dựng nhà kho lạnh và các cơ sở nuôi dưỡng mới ở khu vực sản xuất, điều khiển trực tiếp quỹ xã hội để đầu tư hơn 0 tỉ yuan. Rất nhiều chính phủ địa phương đã tham gia cùng nhau để tăng cường chi nhánh chính, mở rộng phạm vi trợ cấp, và tăng tỷ lệ trợ cấp, đã trở thành một bổ sung mạnh cho tài chính trung ương. Thứ ba, có một cơ chế để thúc đẩy công việc. Đã được thiết lập một cơ chế làm việc mà to àn bộ kế hoạch của chính phủ, các tỉnh nhận trách nhiệm toàn bộ, các thành phố và các hạt phải chú ý đến dự án. Hiện tại, các bộ phận nông nghiệp và nông nghiệp tỉnh lẻ đã thành lập lớp lao động đặc biệt. Anh quốc, Guangdong, Chongqing, Tứ Xuyên, Gansu và những nơi khác đã thiết lập một cơ chế liên lạc cho lãnh đạo tỉnh. Thiên Tân, Shang, Giang Tây, Sơn dong, Hunan và những nơi khác bao gồm xây dựng dự án trong đánh giá thành quả của chiến lược lãnh đạo nhằm thúc đẩy cuộc sống tràn lan. Thứ tư! Quản lý dự án đã được chuẩn bị. Bộ Văn phòng Công nghiệp và vùng nông thôn đã ban hành mật mã xây dựng và quản lý nhà kho lạnh và các cơ sở quản lý mới trong vùng nông nghiệp (xử lý thử thách) tập trung vào những quy tắc thống nhất về kế hoạch, ứng dụng và chấp nhận, hướng dẫn xây dựng, chấp nhận, giám sát và quản lý, v.v. Các bộ phận nông nghiệp và nông thôn tỉnh lẻ sẽ soạn thảo quy định ứng dụng cụ thể theo quy định và kết hợp với thực tại địa phương, thiết lập và cải thiện hệ thống quản lý kết nối cấp trên và cấp thấp và chức trách cấp dưới, và cải thiện việc thiết lập và chỉnh hóa quản lý dự án. Thứ năm, chính sách hỗ trợ được đảm bảo. Tăng cường các chính sách ưu tiên cho đất đai và điện để hỗ trợ xây dựng các cơ sở logistics bằng dây lạnh, và nhiều hơn 20 các tỉnh (vùng tự động và đô thị) đã gửi những tài liệu ứng dụng địa phương đặc biệt. Tăng cường các chính sách hỗ trợ tài chính, cải tạo sản phẩm, cải tiến tiến các quy trình và phát triển các sản phẩm tài chính độc nhất như kho chứa các khoản vay mới, mở kho lại bảo hiểm nông nghiệp mới, mở kho lại các khoản vay nông nghiệp dài có thể tích lũy được hơn mười tỷ yuan. Mảnh ghép này được làm nóng bởi sự thiếu hụt kho lạnh và các cơ sở giữ mát trong khu vực sản xuất. Nền móng của chuỗi cung cấp công nghiệp đã được củng cố liên tục. Việc xây dựng dự án sẽ làm tăng khả năng giữ lại, tiếp quản, thương mại và đầu tư của các sản phẩm nông nghiệp trong khu vực sản xuất, giảm hiệu quả các lỗ sau khi sản xuất, giảm các doanh thu hàng loạt, tăng cường quyền lực thương lượng của cơ quan chủ thể và khả năng chống rủi ro của ngành, trở thành một kho dự trữ ổn định trong chuỗi cung ứng, và trở thành một nền tảng và kênh mới cho nông dân tăng thu nhập. Đồng thời, công trình xây dựng dự án bám vào hướng đi của khu vực giảm nghèo, bao gồm cả 55 các hạt giảm nghèo trong tổng cộng, tính to án khoảng 50 phần trăm của các quỹ hỗ trợ tổng hợp, và đã trở thành một điểm khởi đầu mạnh mẽ để củng cố và mở rộng những thành tựu giảm nghèo. Description