Tai Tro Choi Ban Hang error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER
Cập Nhật:2022-07-19 07:48    Lượt Xem:75

Tai Tro Choi Ban Hang error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

The Municipal Health Commission thông báo sáng nay (July 17: from 0:00 to 24:00 on July 16, 2022, có hai vụ xác nhận mới về COVID-19 và 24 asmptic infections. The information of

is as following: Tai Tro Choi Ban Hang

0} Pudong New area

0} on July 16, 2022, không có trường hợp mới xác nhận ở Quảng Châu và ba nhiễm trùng không thể kiểm soát lại gần đây, mà được tìm thấy trong vùng thuộc vòng lặp đóng kín. Họ sống ở: 19-5, Lane 2511, Pudong, Jinyang New Village Street (Changnsin gara),1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng được, Xing-g thôn Đường Đường Đường, Đường Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, phố Pudian, Weifang, thị trấn mới. Th.1.d. đã thực hiện khử trùng và các biện pháp khác cho nhà cư liên quan. The Jing District {1=$

Tại 0-24 on July 16, 2022, đã có hai trường hợp không triệu chứng về sự lây nhiễm của địa phương covid-19 covid-19 ở huyện Jing, mà được tìm thấy ở cách ly và kiểm soát. Họ sống ở... đường 124, Linfen Road và

Lane 641, đường Baode. Th.1.Th. đã thực hiện biện pháp khử trùng thiết bị cuối cho nhà cư liên quan. Nó nói ra, tại ghi ghi tại động tài tại ghi tại ghi tại ghi tại ghi tại ghi tại ghi bán động tại ghi tại ghi bạn đội tại ghi bạn đội tại tại ghi bàn đốt. Họ sống ở... đường 990, quyang Road, Lane 258, Vân Châu Road, Lane 27, con đường Xian. Th.1.Th. đã thực hiện biện pháp khử trùng thiết bị cuối cho nhà cư liên quan. Ngày tháng Bảy 16Tai Tro Choi Ban Hang, 2022, không có nhiều trường hợp xác nhận mới ở Quận Yangpu, và 8 những nhiễm trùng không triệu chứng mới ở Quận Yangpu đã được tìm thấy trong tình trạng bị cô lập. Chúng sống ở

Lane 2, Dunhua Road, 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng d. Không. 29, Gudon Road, [1=${Lane 1275, Giang pu Road, {}Lane 88, Longchang Road, {N1}0}Ko. 235, Đường Long, Longchang, * [1}0: Ko. 24, Tonbei Road, {}Ko. 30, Zhou, Trọng Nghi lễ lộ. Th.1.Th. đã thực hiện biện pháp khử trùng thiết bị cuối cho nhà cư liên quan. The Baosan District

vào tháng Bảy 16, 2022, Baosan District thêm một ca xác nhận cục bộ (light) và hai nhiễm trùng không thể điều khiển cục bộ, được tìm thấy trong vùng kiểm soát vòng kín và sống ở

Vừa nhân dân làng thứ ba và {}1}Lane 485, đường Sanmen. Th.1.Th. đã thực hiện biện pháp khử trùng thiết bị cuối cho nhà cư liên quan. Nó không đúng, nó không đúng, nó không đúng. Nó chỉ là một cái chết tiết động với một người duy nhất. Nó được tìm thấy một sự lây quả miễn dịch của các độ nguy hiểm, và phần còn còn còn lại được tìm kiểm kiểm kiê Những ca mới được xác nhận và những người bị nhiễm độc không thể kiểm soát sống ở... Đường 2.1. Th.1.Th. đã thực hiện biện pháp khử trùng thiết bị cuối cho nhà cư liên quan. The Chong District {1=$

tháng Bảy 16, 2022, two new cases of asmptic covid-19 infections in Chong-ming district were found in close-loop control. Họ sống trong: 1̣t d. N. 518, Lime Road, Lane 80, Pingyue road. The chúng ta đã thực hiện khử trùng thiết bị cuối và những biện pháp khác cho căn nhà. Nó nói ra nó lối ra, lô lô lô lối đó lối ra lối đó lối ra lối đó lối ra lô lối đó lối ra lô lối đó lối ra lối đó lối này