Xổ Số Ngày 18 Tháng 04 Mạng lưới phân phối phím lượng tử có thể đạt được an ninh
Cập Nhật:2022-07-24 06:25    Lượt Xem:164

Xổ Số Ngày 18 Tháng 04 Mạng lưới phân phối phím lượng tử có thể đạt được an ninh

Heifi, July 21 (phóng viên Chang He, Đinh YiMinh) vài ngày trước, đội của giáo sư Guyo guangcan của Đại học khoa học và công nghệ Trung Quốc đã thực hiện bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu về hệ thống phân phối lượng tử chìa khóa. Giáo sư hanzhengfu và các cộng sự của ông Vương Shuang, Yin ZhenqiXổ Số Ngày 18 Tháng 04, Chen Wei, v. của đội đã nhận ra hệ thống phân phối chìa khóa lượng tử của các nút không được tin cậy chống lại sự can thiệp môi trường, hoàn toàn nâng cao an ninh, khả năng và đáng tin cậy của hệ thống phân phối phím lượng tử, và một bước quan trọng tiến tới việc phát triển hệ thống lượng tử nhân tạo tiếp theo. Những kết quả nghiên cứu liên quan đã được phát hành trên mạng trên cuốn sổ tạp chí nổi tiếng quốc tế. Nó là một vấn đề quan trọng trong thời kỷ thông tin. Dựa trên nguyên tắc của hàng vật lí lượng tử, cuộc bạn báo báo đã cung cấp cho hàng ngài người thông tin về tình trạng tin và xây dựng một cách bảo vào vào Tuy nhiên, nhu cầu về các nút tin cậy trong mạng nâng ngưỡng của việc triển khai thực tế. Một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết hiện tại là cách gỡ bỏ các nút trung ương cần được tin tưởng trên liên kết người dùng và giảm các yêu cầu an ninh của đường dây liên kết thông tin để xây dựng mạng lượng tử thế hệ tiếp theo dựa trên các nút không tin. The research group has designed a non the phase sensitively Quantum encier with Saganac Mach Zehnder structure, which can avor the computetion of the phase Reference. Cùng lúc đó, nhóm nghiên cứu đã xóa bỏ các thông tin phân cực của trạng thái lượng tử đã mã hóa bằng sự hỗ trợ ngẫu nhiên, để nó có khả năng chống lại các rối loạn phân cực kênh. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu dùng một chương trình giải phát cho một số người dùng đàn. Nó có thể hiểu điều thoại thoại hội Trung tâm và đóng hợp của đài người dùng. Nghiên cứu đã hoàn thành xây dựng một hệ thống phân phối động lượng tử độc lập của thiết bị đo lường, nó có các đặc điểm của sự can thiệp môi trường, không nút tin cậy, và hỗ trợ mạng lưới linh hoạt nhiều người dùng. Thành quả này đã thúc đẩy thực pháp của hệ thống liên lạc lượng tử đảm bảo tiếp theo và tạo ra một cuộc thám hiểm hữu ích cho hình dạng đặc biệt của Internet lượng tử tương lai. Description