Rồng Bạch Kim Miền Bắc Thắp một ngọn đèn và lắng nghe tiếng sáo đơn độc cả đêm. Chờ một người, chờ ba hay bốn vòng thời gian ngắn ngủi.
Cập Nhật:2022-07-28 08:39    Lượt Xem:142

Rồng Bạch Kim Miền Bắc Thắp một ngọn đèn và lắng nghe tiếng sáo đơn độc cả đêm. Chờ một người, chờ ba hay bốn vòng thời gian ngắn ngủi.

No Nói ra, nóiRồng Bạch Kim Miền Bắc, nói raRồng Bạch Kim Miền Bắc, nó